DYMET® —配套— 配套设施案例

三轴滑轨

 

集成除尘

 

自动化PLC

 

粉末过滤装置

 

加装BP-85型供粉桶

 

西安建筑科技大学冷喷涂实验室

 

安川机6轴械臂、除尘以及多种惰性气体

 

90度转接头

 

90度转接头、延长管

 

巴氏合金专用喷嘴

 

巴氏合金专用喷嘴

 

我们的演示条件

 

我们的演示条件

 

我们的演示条件

 

氮气发生器以及储气罐阵列

 

一体化教具

 

一体化教具

 

一体化教具

 

一体化教具

 

一体化教具

 

旋转工装

 

6轴机械臂

 

6轴机械臂 与 旋转工装