DYMET® —应用— 机械修复应用案例 – 发动机进气歧管修复

进气歧管开裂

 

曾经电焊处理过,但仍然开裂

 

特写

 

特写

 

预处理

 

将裂痕完全磨掉,以释放应力

 

喷涂后

 

喷涂后

 

打磨

 

打磨

 

铣出法兰面

 

完成